Exportera fakturor

För att kunna exportera fakturor behöver du först lägga till en faktureringstjänst.

Export av fakturor är framförallt tänkt att användas när en tävling är avslutad, för att enkelt föra över kvarvarande fordringar till en faktureringstjänst.

 1. Välj den tävling det avser och gå till Inställningar.

 2. Under Fakturering kan du ange eventuell faktureringsavgift, betallningsvillkor samt lägsta belopp som ska faktureras. Första gången du sparar dessa inställningar kommer det även att sparas under inställningar för Konto och automatiskt följa med nästa gång du skapar en ny tävling.

 3. När du är klar med inställningarna går du till Personer.

 4. Du kan antingen klicka direkt på Exportera fakturor alternativt gå in på en specifik person och välja Exportera faktura.

  Om du väljer att exportera alla fakturor på en gång, så kommer endast personer som har en fordring som överstiger lägst att betala att faktureras.

 5. Nu visas en ruta med några inställningar, du kan t.ex. ange ett meddelande som visas på samtliga fakturor.

  Om personen redan blivit fakturerad en gång, men det nu tillkommit något, kan man välja att skicka ut en faktura på mellanskillnaden.

 6. Klart, fakturorna skapas nu i din valda faktureringstjänst.

  Vad det gäller Billogram skickas de också automatiskt ut via e-post i första hand, och i andra hand post (om e-post inte kan levereras).

  Hos Fortnox skickas fakturorna endast via e-post.

  OBS! E-postadress som används är den som finns angiven i Equipe på personen!