Importera fil med inbetalningar

 1. Logga in på er internetbank och det konto där inbetalningarna finns. Välj att exportera dessa som Excel eller CSV.

 2. I Equipay, gå till fliken Betalningar under tävlingen och välj Importera fil.

 3. I nästa steg får man mappa kolumnerna genom att ange vilken kolumn som innehåller vilken information.

  Det är också möjligt att ange vilken rad som datan börjar på (om filen t.ex. innehåller sidhuvud eller annan information).

 4. När mappningen är klar kommer systemet automatiskt bocka av alla inbetalningar där den hittar ett matchande OCR-nummer.

  När en betalning matchas så skapas den också upp i Equipe och uppdaterar därmed ekonomin för anmälan. Informationen kommuniceras dock inte mot TDB då det ej är tekniskt möjligt i dagsläget. Man får därför själv manuellt hålla koll på om det t.ex. är en obetald anmälan som ska tas bort i TDB.

 5. Matchningen av betalningarna tar normalt bara ett par sekunder (beroende på antal betalningar).

  Därefter visas en vy med alla betalningar som har matchas, respektive de som ej kunde matchas. Vad det gäller de senare så är det möjligt att manuellt ange vilken anmälan betalningen ska gå till.

  Skulle en betalning ha matchats fel går det även att ta bort matchningen och göra om den manuellt.

Matcha betalningar mot flera tävlingar

Om man har flera tävlingar som ligger nära varandra i tid så kan betalningarna i en och samma fil vara avsedda för flera tävlingar. För att hantera dessa fall kan man matchat en import mot ytterligare tävlingar.

 1. Efter att importen är matchad så finns en knapp Matcha mot ytterligare tävling. Klicka på den knappen och välj sedan den andra tävlingen som du vill matcha mot, och klicka på Lägg till.

 2. Nu matchas alla ej matchade betalningar mot den andra tävlingen också.

Om du efter detta har några ej matchade betalningar som ska vara i den andra tävlingen så gör du följande:

 1. Gå till fliken med ej matchade betalningar.

 2. Klicka på Flytta och välj den tävling du vill flytta betalningen till (du kan bara välja dom du matchat mot).

 3. Gå in på den andra tävlingen, välj den importerade filen, matcha därefter den betalningen till rätt person.

Skulle man ångra en flyttad betalning kan man alltid "flytta tillbaka" den till den ursprungliga importen.