Equipay


Equipay är en betalningslösning för Equipe/TDB som gör det möjligt att ta betalt via bankgiro, plusgiro eller Swish.

Första gången du använder systemet behöver du göra vissa inställningar, se Installation.

Betalningsinstruktioner / Fakturor

När ni använder Equipay så kommer alla betalningar att gå direkt till ert eget bankkonto.

Det Equipay gör är att ge varje anmälare ett unikt OCR-nummer, samt att matcha inkommande betalningar till rätt anmälan.

Se Skicka fakturor för detaljerad information.

Export till faktureringstjänst

Efter avslutad tävling händer det att vissa anmälningar fortfarande är obetalda, framförallt när det kommer till större tävlingar.

Med hjälp av Equipay är det möjligt att exportera dessa som fakturor till en externa faktureringstjänst. På så sätt kan ni enkelt hålla koll på dessa fordringar och undvika att de faller mellan stolarna.

Denna funktion går att använda även om ni inte använt Equipay för att ta betalt.

Läs mer om hur du gör under Exportera fakturor.

Bokför automatiskt

Om ni använder Fortnox som bokföringsprogram så finns också möjlighet att med några få knapptryck bokföra alla importerade betalningar. På så sätt slipper ni bocka av alla betalningarna en och en.

Läs mer om detta under Bokföring.

Sammanställning av prispengar

I systemet finns en funktion för att sammanställa utdelade prispengar och skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket.

Läs mer om detta under Sammanställning av prispengar.

Behöver du hjälp

Hittar du inte svaret på dina frågor? Hör av dig till oss på support@equipay.se